Autobus/autocar

Voor een autobus/autocar betaalt u:

  • de jaarlijkse verkeersbelasting;
  • GEEN belasting op inverkeerstelling.
Vermindering autocar

Voor autocars die deel uitmaken van een wagenpark kan u een vermindering krijgen van de verkeersbelasting met 10%. Ze moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Op 1 januari tot en met 30 juni van het aanslagjaar zijn er, zonder onderbreking en op naam van dezelfde belastingplichtige, 3 aangiftes voor motorvoertuigen gebruikt in een handels- of nijverheidsbedrijf;
  • Het voertuig waarvoor u vermindering vraagt, is ingeschreven als autocar (code BC);
  • Het voertuig waarvoor u vermindering vraagt, gebruikt u uitsluitend voor het bezoldigd vervoer van personen als u een toelating heeft van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor de exploitatie van autocardiensten. (voor meer info kan u contact opnemen met de FOD Mobiliteit en Vervoer http://www.mobilit.belgium.be/;
  • Het voertuig betaalt geen dagelijkse belasting (deze belasting is van toepassing op autocars en voertuigen bestemd voor goederenvervoer, die in het buitenland ingeschreven zijn en waarvoor geen vrijstelling kan verleend worden omdat er geen bilaterale overeenkomst is met het land van inschrijving).