Autobus/autocar

Voor een autobus/autocar betaalt u:

  • de jaarlijkse verkeersbelasting;
  • GEEN belasting op inverkeerstelling.
Vermindering autocar

Voor autocars die deel uitmaken van een wagenpark kan u een vermindering krijgen van de verkeersbelasting met 10%. Ze moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Op 1 januari tot en met 30 juni van het aanslagjaar zijn er, zonder onderbreking en op naam van dezelfde belastingplichtige, 3 aangiftes voor motorvoertuigen gebruikt in een handels- of nijverheidsbedrijf;
  • Het voertuig waarvoor u vermindering vraagt, is ingeschreven als autocar (code BC);
  • Het voertuig waarvoor u vermindering vraagt, gebruikt u uitsluitend voor het bezoldigd vervoer van personen als u een toelating heeft van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor de exploitatie van autocardiensten. (voor meer info kan u contact opnemen met de FOD Mobiliteit en Vervoer http://www.mobilit.belgium.be/.