Wat is de belasting op inverkeerstelling?

De belasting op inverkeerstelling (BIV) betaalt u voor elke eerste inverkeerstelling van een motorvoertuig op de openbare weg door één welbepaalde persoon. Met andere woorden, ze geldt ook voor de tweedehandsvoertuigen die door de nieuwe eigenaar voor de eerste maal worden ingeschreven.

De BIV is van toepassing op:

 • personenauto's, auto's voor dubbel gebruik, minibussen en motorfietsen ingeschreven in België;
 • alle luchtvaartuigen die in België worden gebruikt en zijn ingeschreven;
 • jachten en pleziervaartuigen langer dan 7,5 m. waarvoor een vlaggenbrief door de FOD Mobiliteit werd afgeleverd of waarvoor een dergelijk kentekenbewijs had moeten afgeleverd zijn (vaststelling van gebruik op Belgische wateren).

De belastingschuld voor de BIV ontstaat "automatisch" als een voertuig, luchtvaartuig of vaartuig ingeschreven wordt (of ingeschreven zou moeten worden) bij de DIV (wegvoertuigen), het Bestuur van de Luchtvaart (luchtvaartuigen) of het Bestuur van het Zeewezen en de Binnenvaart (vaartuigen).

Overdracht tussen (ex-)partners

Uitzondering: er is geen tweede keer BIV verschuldigd bij de herinschrijving van een voertuig bij een overdracht van het voertuig tussen (ex-)partners als aan twee voorwaarden voldaan is:

 • diegene die het voertuig overdraagt heeft voor hetzelfde voertuig de belasting al betaald;
 • het gaat om een overdracht
  • tussen echtgenoten of wettelijk samenwonenden;
  • tussen uit de echt gescheiden personen, naar aanleiding van de echtscheiding;
  • tussen ex-wettelijk samenwonenden, door de beëindiging van de wettelijke samenwoning.