Belastingkrediet voor rechtspersonen

Het belastingkrediet voor rechtspersonen is een vermindering ten belope van het aandeel van het Vlaamse gewest (2,5%). De opcentiemen aan de gemeenten en provincies blijven verschuldigd.

Het belastingkrediet wordt enkel toegekend aan de rechtspersoon voor zijn aandeel in de belastingschuld. Dit belastingkrediet geldt voor alle onroerende goederen van de rechtspersoon, dus ook voor het materieel en outillage.

Het belastingkrediet wordt automatisch toegekend op het aanslagbiljet.