Belastingkrediet voor VEN-gebied

Voor het gedeelte van onbebouwd onroerend goed dat gelegen is in het VEN-gebied, geniet de belastingplichtige een vermindering in de vorm van een belastingkrediet van 2,5% op het kadastraal inkomen, dat verrekend wordt met het aandeel voor het Vlaamse Gewest. Het belastingkrediet wordt automatisch toegekend op het aanslagbiljet.

Tot en met aanslagjaar 2017 betekende dit dus dat men de basisheffing voor het Vlaamse Gewest niet verschuldigd was. Vanaf aanslagjaar 2018 betekent dit dat men slechts 1,47% basisheffing verschuldigd is in plaats van 3,97%.

De opcentiemen voor de gemeente en de provincie blijven wel altijd volledig verschuldigd.

Klik hier voor meer informatie over de berekening van de onroerende voorheffing.