Belastingkrediet voor VEN-gebied

Voor onbebouwde onroerende goederen die gelegen zijn in een VEN-gebied, kan voor het gedeelte van het perceel dat effectief in een VEN-gebied ligt, een vermindering onder de vorm van een belastingkrediet ten belope van het deel van het Vlaams Gewest (2,5%) verkregen worden. De opcentiemen voor de gemeente en de provincie blijven wel verschuldigd.

Het belastingkrediet wordt automatisch toegekend op het aanslagbiljet.