Belastingkredieten
Erfenissen rechte lijn, tussen echtgenoten

Nettoverkrijging maximaal 50.000 euro

Voor nettoverkrijgingen die de 50.000 euro niet overstijgen, wordt de te betalen erfbelasting tot 500 euro verminderd. De berekening van het uiteindelijke bedrag van de vermindering gebeurt aan de hand van de volgende formule:

vermindering = 500 euro x (1 - nettoverkrijging / 50.000)

of

vermindering = 500 euro - (nettoverkrijging/100)

Een voorbeeld:

U erft een nettoverkrijging van 25.000 euro aan roerende goederen. De erfbelasting bedraagt 750 euro (25.000 x 3% = 750). De vermindering hierop bedraagt 250 euro (500 x (1 - 25.000 / 50.000)).  U moet dus in totaal 500 euro erfbelasting betalen.

Erfenissen tussen broers en zussen

Nettoverkrijging kleiner of gelijk aan 18.750 euro

Erft u een nettoverkrijging van maximaal 18.750 euro, dan heeft u recht op een vermindering van de erfbelasting.  Deze vermindering wordt berekend op basis van volgende formule:

vermindering = 2.000 euro x (nettoverkrijging / 20.000)

of

vermindering = netto-verkrijging / 10

Een voorbeeld:

U erft als erfgenaam 15.000 euro.  De successierechten op deze verkrijging bedragen 4.500 euro (15.000 x 30%).  De bovenstaande vermindering bedraagt 1.500 euro (2.000 x (15.000 / 20.000) of 15.000 euro / 10).  In totaal betaalt u dus 3.000 euro erfbelasting, en geniet u een voordeel van 1.500 euro.

 

Nettoverkrijging tussen 18 .750 euro  en 75. 000 euro

Erft u een nettoverkrijging tussen 18.750 en 75.000 euro, dan heeft u recht op een vermindering van de erfbelasting. Deze vermindering wordt berekend op basis van volgende formule:

vermindering = 2.500 euro x [1- (nettoverkrijging / 75.000)]

of

vermindering = 2.500 euro - (nettoverkrijging / 30)

Een voorbeeld:

U erft als erfgenaam een nettoverkrijging van 60.000 euro.  De erfbelasting op deze verkrijging bedraagt 18.000 euro (60.000 x 30%).  De bovenstaande vermindering bedraagt 500 euro (2.500 x (1 – 60.000/75.000) of 2.500 euro - 60.000 / 30).  In totaal moet u dus 17.500 euro erfbelasting betalen na aftrek van de vermindering.  U krijgt dus een voordeel van 500 euro.

Erfenissen tussen andere personen

Nettoverkrijging kleiner of gelijk aan 12.500 euro

Erft u, samen met eventuele andere erfgenamen in de categorie ‘tussen anderen’, een nettoverkrijging van kleiner dan of gelijk aan 12.500 euro, dan heeft u recht op een vermindering van de erfbelasting. Deze vermindering wordt berekend op basis van volgende formule: 

vermindering = 2.000 euro x (som van de nettoverkrijgingen / 12.500)

Een voorbeeld:

2 neven krijgen een erfenis van 10.000 euro verdeeld in 2.000 euro voor neef A en 8.000 voor neef B. De erfbelasting op deze erfenis bedraagt 4.500 euro. Hierop wordt een vermindering toegekend van 1.600 euro.  Zowel de erfbelasting zelf als de vermindering wordt evenredig verdeeld over de 2 erfgenamen:

  • neef A: (4.500 x 2 / 10) - (1.600 x 2 / 10)= 900 - 320 = 580
  • neef B: (4.500 x 8 / 10) - (1.600 x 8 / 10)= 3.600 – 1.280 = 2.320

Neef A moet 580 euro erfbelasting betalen, neef B 2.320 euro.

 

Nettoverkrijging tussen 12 .500 euro en 75.000 euro

Erft u, samen met eventuele andere erfgenamen in de categorie ‘tussen anderen’, een nettoverkrijging tussen 12.500 euro en 75.000 euro, dan heeft u recht op een vermindering van de erfbelasting. Deze vermindering wordt berekend op basis van volgende formule:

vermindering = 2.400 euro x [1 – (som van de nettoverkrijgingen / 75.000)]

Een voorbeeld:

2 neven krijgen een erfenis van 60.000 euro verdeeld in 35.000 euro voor neef A en 25.000 euro voor neef B.  De erfbelasting op deze erfenis bedraagt 27.000 euro.  Hierop wordt een vermindering toegekend gelijk aan 480 euro.  Zowel de erfbelasting als de vermindering wordt evenredig verdeeld over de 2 erfgenamen:

  • neef A: (27.000 euro x 35 / 60) - (480 euro x 35 / 60)= 15.750 - 280 = 15.470 euro
  • neef B: (27.000 euro x 25 / 60) - (480 euro x 25 / 60)= 11.250 - 200 = 11.050 euro

Neef A moet 15.470 euro erfbelasting betalen, neef B 11.050 euro.