Berekening van de heffing op de meerwaarde

Wat?

De totale berekende vermoede meerwaarde wordt opgedeeld in een aantal schijven, waarop telkens een tarief wordt toegepast, gaande van 1 % op de eerste schijf van 12.500 euro tot 30 % op de schijf boven 500.000 euro.

De som van alle te betalen bedragen per schijf, vormt samen de planbatenheffing verschuldigd voor het perceel. 

Overzichtslijst schijven en tarieven
Voorbeeld

Bijvoorbeeld in geval van wijziging bestemming recreatie naar wonen van een perceel van 2377m2

De vermoede meerwaarde = 83,73 EUR/m² x 2377m²  = 199.026,21 EUR

voor de vermoede meerwaarde van 199.026,21 EUR is de planbatenheffing:

7.625 EUR op de meerwaarde tot 150.000 EUR

+

6.863,66 EUR op de schijf boven 150.000 (= (199.026,21 - 150.000 EUR =) 49.026,21 EUR x 14%)

= 14.488,66 EUR planbatenheffing

Deze berekening is wel op voorwaarde dat 100% van het perceel van bestemming recreatie naar wonen wijzigt.

Opgelet

Aangezien de progressieve tarieven per schijf decretaal zijn vastgelegd, kan u geen bezwaar aantekenen tegen de hoogte ervan.