Beroepsmogelijkheden

Als u een beslissing omtrent uw bezwaarschrift ontvangt en u gaat er niet mee akkoord, dan kan u deze beslissing aanvechten bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent. Dit moet gebeuren binnen de drie maanden te rekenen vanaf de kennisgeving van de beslissing.

U kan zich ook tot de rechtbank wenden wanneer de administratie binnen een termijn van zes maanden geen beslissing heeft genomen over uw bezwaarschrift. U tekent dan geen beroep aan tegen de administratieve beslissing, die is er immers nog niet, maar wel tegen de aanslag zelf.

De bevoegde rechtbank is de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent. Het adres is Opgeëistenlaan 401/A te 9000 Gent.

De procedure wordt ingesteld door een verzoekschrift op tegenspraak. Een mogelijke formulering voor het verzoekschrift op tegenspraak luidt:

tegen:

Het Vlaams Gewest, in de persoon van de Vlaams Minister van Begroting, Financiën en Energie

Kreupelenstraat 2

1000 Brussel

 

Als er al een administratieve beslissing is, voegt u een kopie ervan bij het verzoekschrift op tegenspraak.

Na de uitspraak van de Rechtbank van Eerste Aanleg is nog beroep tegen dit vonnis mogelijk bij het Hof van Beroep. Dit beroep moet aangetekend worden binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf de betekening van het vonnis per gerechtsbrief.

Gaat u niet akkoord met het arrest van het Hof van Beroep, dan kan u de zaak voor het Hof van Cassatie brengen als u van mening bent dat er procedurefouten werden gemaakt. Dit moet gebeuren binnen de drie maanden te rekenen vanaf de betekening van het arrest per gerechtsbrief.

Opgelet

Indien u niet akkoord bent met een beslissing genomen in een bezwaarschrift tegen een aanslag betreffende een verkrotte woning of een leegstaande bedrijfsruimte dan kan u deze beslissing aanvechten bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.

Het adres is Vierarmenstraat 13, 1000 Brussel

 

Verwante pagina's