Betaling

Na de berekening van de verschuldigde erfbelasting ontvangt u een aanslagbiljet dat alle nodige gegevens voor een correcte betaling vermeldt:

  • het juiste rekeningnummer;
  • de uiterste betaaldatum, die in principe twee maanden later dan de verzendingsdatum van het aanslagbiljet is;
  • de juiste betaalmededeling.

Bij een laattijdige betaling zijn nalatigheidsintresten verschuldigd.