Bevoegdheidsoverdracht vanaf 1 januari 2015

Nieuwe bevoegdheden

Vanaf 1 januari 2015 is de Vlaamse belastingdienst bevoegd voor de inning van sommige registratiebelastingen;

Wat verandert er?

Beroepspersonen die vanaf 1 januari 2015 in het Vlaamse Gewest nog aankopen wensen te doen aan het verlaagde tarief van 4% moeten vóór registratie van de akte van aankoop een beroepsverklaring hebben ingediend bij de Vlaamse Belastingdienst en een zekerheid hebben gesteld. Het formulier Beroepsverklaring – verlaagd tarief verkooprecht vindt u op de pagina “Formulieren”.

Overdracht lopende dossiers

Tot 31 december 2014 was de FOD Financiën bevoegd voor de afhandeling van de dossiers. De dossiers die op 31 december nog niet afgehandeld waren, werden in de loop van de maand januari worden overgedragen aan de Vlaamse Belastingdienst.
Na de overdracht is Vlabel gestart met de afhandeling en opvolging van deze dossiers:

  • als er bij FOD Financiën nog een openstaande schuld bestond, zal de Vlaamse Belastingdienst hiervoor een nieuwe afrekening versturen;
  • als de berekening van de verschuldigde registratierechten nog niet was gebeurd, zal de Vlaamse Belastingdienst dit zo snel mogelijk doen.