Wijzigingen verkooprecht vanaf 1 juni 2018

Enkele aspecten van het verkooprecht worden grondig hervormd. Deze hervormingen hebben impact op de informatie op deze webpagina; de wijzigingen zijn duidelijk herkenbaar en cursief weergegeven.

De hervorming is van toepassing op verkopen van onroerende goederen waarvoor de verkoopovereenkomst vanaf 1 juni 2018 wordt gesloten. Hoewel het sluiten van de koopovereenkomst soms een feitenkwestie is, gebeurt dat in de meeste gevallen door het akkoord tussen koper en verkoper in de zogenaamde "compromis". De datum van notariële akte is daarbij dus niet bepalend. Akten die voor 1 juni bij de notaris zijn verleden, blijven uiteraard vallen onder de toepassingen van de wetten zoals ze op het moment van het verlijden van de akte van kracht waren, zelfs als er een opschortende voorwaarde opgenomen is die pas na 1 juni wordt vervuld.

Een kort overzicht van alle wijzigingen is opgenomen op Wijzigingen verkooprecht vanaf 1 juni 2018

Bij-abattement

Wijzigingen voor verkoopovereenkomsten vanaf 1 juni 2018

Het bij-abattement wordt volledig vervangen door de gunstregeling voor aankoop van de enige gezinswoning. Als u in het verleden heeft genoten van dit abattement, moet u wel aan de voorwaarden blijven voldoen om de vermindering definitief te behouden. De naleving van de voorwaarden blijft de Vlaamse Belastingdienst ook actief controleren.

 

Wat?

Als u bij de aankoop van een huis of bouwgrond kan genieten van het abattement, en ter financiering van deze aankoop een hypothecaire lening aangaat, dan kan u van een bijkomend voordeel van 1.000 euro genieten. De verkoopprijs wordt in dit geval immers verminderd met 10.000 euro. Als u van het klein beschrijf kan genieten, wordt de verkoopprijs zelfs verminderd met 20.000 euro.

 

Voorwaarden

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om van deze vermindering te kunnen genieten:

  • U moet het abattement genieten. 
  • U moet binnen de termijn van 2 jaar (in geval van de aankoop van een woning) of 5 jaar (in geval van de aankoop van een bouwgrond) na de aankoop een hypothecaire inschrijving nemen op het gekochte goed.

 

Gevolgen van het niet voldoen aan de voorwaarden tot behoud van het gunstregime

Als de voorwaarde tot behoud van het abattement niet wordt nageleefd, zijn de kopers, behalve bij overmacht, naast de aanvullend rechten, hoofdelijk gehouden tot betaling van een belastingverhoging op de aanvullende rechten. (zie: Gevolgen en belastingverhogingen bij het verlies van een gunstregime)

 

Voorbeelden

  • U koopt een woning van 200.000 euro die valt onder het gewone tarief

U moet 10% registratierechten betalen, dus 20.000 euro. Maar omdat het om uw enige woning gaat en er tijdig een hypothecaire inschrijving wordt genomen, moet u maar registratierechten betalen op 175.000 euro (200.000 – 15.000 – 10.000 = 175.000). U betaalt dus 17.500 in plaats van 20.000 euro. U bespaart zo dus 2.500 euro.

  • U koopt een woning van 200.000 euro die valt onder het klein beschrijf

U moet 5% registratierechten betalen, dus 10.000 euro. Maar omdat het om uw enige woning gaat en er tijdig een hypothecaire inschrijving wordt genomen, moet u maar registratierechten betalen op 165. 000 euro (200.000 – 15.000 – 20.000 = 165.000). U betaalt dus 8.250 in plaats van 10.000 euro. U bespaart zo dus 1.750 euro.