Boetes kilometerheffing

Vaststelling overtreding voor 01/01/2018

Overtreders krijgen een boete van 1.018 euro en hebben dan 3 uur de tijd om zich in regel te stellen. Indien na deze periode opnieuw een inbreuk wordt vastgesteld, volgt opnieuw een boete van 1.018 euro.

Vaststelling overtreding vanaf 01/01/2018

In plaats van het eenheidstarief van 1.018 euro voor een vastgestelde overtreding, komt er een variabel tarief volgens de ernst van de overtreding = differentiatie van de boetes.

  • 1.000 euro voor een overtreding van categorie A:

- manipulatie van de elektronische registratievoorziening (On Board Unit) met de bedoeling te frauderen

- vervalsing van de boorddocumenten die nodig zijn om het maximaal toegestane totaalgewicht en de Euro-uitstootnorm van het voertuig te bepalen (met fraude als doel)

  • 800 euro voor een overtreding van categorie B:

- een elektronische registratievoorziening (OBU) voor België is niet aanwezig aan boord van het voertuig

- er is voor het betrokken voertuig geen dienstverleningsovereenkomst afgesloten met een van de providers die geaccrediteerd zijn voor de kilometerheffing in België

  • 500 euro voor een overtreding van categorie C:

- de elektronische registratievoorziening (OBU) is niet ingeschakeld

- de elektronische registratievoorziening aan boord van het voertuig is de OBU van een ander voertuig

- gebruik van het wegennet terwijl de dienstverleningsovereenkomst met de provider geschorst werd

- gebruik van het wegennet met een OBU nadat het ter beschikking gestelde betaalmiddel ontoereikend is geworden

- de OBU signaleert een probleem, of lijkt niet te werken, en de houder van het voertuig stelt zich niet onmiddellijk in verbinding met de dienstverlener

- de OBU signaleert een probleem, of lijkt niet te werken, en de houder van het voertuig neemt wel meteen contact op met de dienstverlener, maar leeft de ontvangen instructies niet na

  • 100 euro voor een overtreding van categorie D:

- elke andere inbreuk op de kilometerheffing die hierboven niet vermeld is