Boetes kilometerheffing

  • 3 januari 2018

De boetes kilometerheffing zijn vanaf 1/1/2018 aangepast: voortaan vier verschillende tarieven naargelang de aard en ernst van de inbreuk. In het Vlaamse Gewest nog maximaal 1 boete per dag (voorheen kon dit om de 3 uur). Alle informatie vindt u hier.