Boom - Noeveren

Het goed

Gemeente

Boom

Adres

Noeveren 239

Type

woning                                                                                 

Kadaster

1e afdeling, sectie A, perceel 0388B2P0000

Eigenaar

Vlaamse overheid

Beschrijving

Geen dagvaarding - Geen Verkooprecht VCRO - Geen omgev. verkaveling en/of verkavelingsverg. - Geen As-built attest – opgenomen in gemeentelijk register leegstaande woningen sinds 17/07/15 - Niet gelegen in mogelijks overstromingsgevoelig gebied of in een recent overstroombaar gebied /niet in risicozone - Volgens het gewestplan Antwerpen : woongebieden - recht van voorkoop tvv. Vlaamse Wooncode (Leegstand) + NV Vlaamse Waterweg - opgenomen in een beschermd stads- en dorpsgezicht “wijk Noeveren” (hoofdstuk 6 onroerend erfgoeddecreet van toepassing) + vastgesteld bouwkundig erfgoed “Noeveren”.

Oppervlakte

92 ca (volgens kadaster)

KI

213,00 euro

Stedenbouw 

stedenb. uittr. dd. 07/11/2018 – Stedenbwk overtreding (PV dd. 20/10/2003) – Geen recente stedenb. verg.

Bodemattest

Blanco bodemattesten dd. 23/10/2018

EPC waarde

503 kWh/m2

AREI-attest

-

Ligging

Noeveren

Staat

vervallen staat

Voorzieningen

CV op aardgas

Gebruik

vrij

De verkoop

Type

Verkoop uit de hand aan meest biedende

Voorwaarden bieding

Biedingen kunnen schriftelijk gedaan worden tot en met maandag 14 oktober 2019 per e-mail naar hans.duyck@fb.vlaanderen.be of schriftelijk naar Kievitplein 20 bus 1, 2018 Antwerpen tav. Dienst vastgoedtransactie, Dhr. Hans Duyck. Kortelings na het verstrijken van de termijn waarbinnen geboden kan worden, zullen wij een bijeenroeping organiseren van de bieders. We vangen aan bij het hoogste bod. Het goed wordt toegewezen aan degene die op de bijeenroepingsdag het hoogst aanvaardbare bod uitbrengt.

Bezoek

vrije bezichtigingen (zonder afspraak) op: vrijdag 28/06/2019 om 14u, dinsdag 30/07/2019 om 10u, maandag 19/08/2019 om 10 u, maandag 09/09/2019 om 9u, woensdag 25/09/2019 om 14u, vrijdag 11/10/2019 om 14u.

Referte

-

Foto's
Boon Noeveren foto 7
Boon Noeveren foto 8
Boon Noeveren voorfoto
Boom Noeveren foto 1
Boom Noeveren foto 2
Boom Noeveren foto 3
Boom Noeveren foto 4
Boom Noeveren foto 5
Boom Noeveren foto 6
Boom Noeveren kadastraal plan
Inlichtingen
Hans Duyck
Commissaris