Boten

Hoeveel kost de verkeersbelasting voor mijn boot?

Als u een boot koopt dan betaalt u enkel belasting op inverkeerstelling en GEEN jaarlijkse verkeersbelasting.

De tarieven?

  • Jachten en pleziervaartuigen langer dan 7,5m als er een vlaggenbrief is of moet worden afgegeven: 2.478 euro;
  • tweedehandsvaartuigen (reeds eerder ingeschreven): de belasting vermindert met 247,80 euro per jaar van inschrijving van het vaartuig tot aan de minimum belasting van 61,50 euro;
  • jachten ouder dan 10 jaar: steeds minimumbelasting van 61,50 euro.
Bootaanhangwagens

Voor een bootaanhangwagen betaalt u steeds een forfaitaire belasting. Als de maximum toegelaten massa (MTM) niet meer bedraagt dan 750 kg, moet u voor het gebruik op de openbare weg een aangifte indienen. Het aanslagbiljet ontvangt u op het einde van oktober. Voor de zwaardere bootaanhangwagens zal u ongeveer een maand na de inschrijving bij de DIV een aanslagbiljet ontvangen.

Zie de pagina over de tarieven voor meer informatie.