Caravan

Voor een caravan betaalt u steeds een forfaitaire belasting. Als de maximum toegelaten massa (MTM) niet meer bedraagt dan 750 kg, moet u voor het gebruik op de openbare weg een aangifte indienen. Het aanslagbiljet ontvangt u eind oktober. Voor de zwaardere caravans zal u ongeveer een maand na de inschrijving bij de DIV een aanslagbiljet ontvangen.

Zie de pagina over de tarieven voor meer informatie.