Compensatie planschade

Wat?

Als de bestemmingswijziging gebeurde om te voldoen aan een eerdere verplichting tot planschadevergoeding, geldt er een vrijstelling van planbatenheffing.

Meer informatie over planschade vindt u hier.

Bewijsstukken

Kopie van het vonnis of arrest waarbij de beslissing tot het betalen van planschade werd genomen.

Toelichting

Toelichting: Deze uitzonderingsregel kadert in de vergoedingsregeling voor planschade. Als een overheid door de rechter wordt veroordeeld tot betaling van een planschadevergoeding (wegens een bestemmingswijziging die een bouwverbod met zich meebracht), kan deze overheid ervoor kiezen om, in plaats van het betalen van planschadevergoeding, de bestemming van datzelfde perceel, met een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan, terug om te zetten naar een bestemming die bouwen opnieuw toelaat. In dergelijk geval moet de eigenaar uiteraard geen planbaten betalen.