Contact voor gegevensverwerking

U kan onderstaande contactgegevens alleen gebruiken voor informatie in verband met de gegevensverwerking en privacy. U vindt daar ook specifieke formulieren voor op de pagina's Rechten van de burger bij de verwerking van persoonsgegevens
Voor alle andere soort vragen kan u bij ons terecht via de kanalen vermeld op onze contactpagina.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens

Vlaamse Belastingdienst
Dienstencentrum Vlaams Fiscaal Platform
t.a.v. Mireille Dupont
Koning Albert II-laan 35 bus 62
1030 Brussel

Gegevensbescherming

Data Protection Office
DPO_FB@fb.vlaanderen.be