Contact voor gegevensverwerking

U kan onderstaande contactgegevens alleen gebruiken voor informatie in verband met de gegevensverwerking en privacy. U vindt daar ook specifieke formulieren voor op de pagina's Rechten van de burger bij de verwerking van persoonsgegevens
Voor alle andere soort vragen kan u bij ons terecht via de kanalen vermeld op onze contactpagina.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens

Vlaamse Belastingdienst
Dienstencentrum Vlaams Fiscaal Platform
t.a.v. Mireille Dupont
Koning Albert II-laan 35 bus 62
1030 Brussel

Gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer of DPO) controleert de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De functionaris is het eerste aanspreekpunt voor de burger en de Vlaamse Toezichtcommissie.

Data Protection Office
DPO_FB@fb.vlaanderen.be
 

Klachtenprocedure

Als u het niet eens bent met de manier waarop de Vlaamse Belastingdienst uw gegevens verwerkt en zo mogelijk een inbreuk maakt op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), kunt u klacht indienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.

Meer informatie over de klachtenprocedure en het klachtenformulier vindt u op https://overheid.vlaanderen.be/klachtenprocedure.