Opgelet!

Het organiseren van spelen en weddenschappen of het opstellen van automatische ontspanningstoestellen is strikt gereglementeerd. U heeft er in de meeste gevallen een specifieke vergunning voor nodig. U vindt de nodige informatie op de website van de Kansspelcommissie, https://www.gamingcommission.be.

Om een vergunning te krijgen heeft u ook een attest van de belastingadministratie nodig: Waar vraag ik het attest aan dat ik nodig heb om een vergunning van de Kansspelcommissie te bekomen?

Controlemaatregelen

administratieve controles

Als de aangifte laattijdig, onjuist, onvolledig of helemaal niet is ingediend, kan de belasting ambtshalve gevestigd worden, bv. op het bedrag van de vermoedelijke inzetten (Spelen en Weddenschappen). Bovendien wordt een belastingverhoging opgelegd.

controle ter plaatse

De Vlaamse Belastingdienst voert controles ter plaatse uit:

 • de uitbaters moeten vrije toegang geven tot de plaatsen waar de automatische ontspanningstoestellen staan en waar de spelen en weddenschappen aangegaan of verwerkt worden;
 • de gegevens op de (elektronische) informatiedrager moeten in een leesbare en verstaanbare vorm ter inzage voorgelegd worden.
vaststellingen

Als de belastingplichtige niet aan zijn fiscale verplichtingen voldoet, worden bij een fiscale controle de vaststellingen formeel vastgelegd:

 • in een verslag van vaststelling, als het om een administratieve overtreding gaat;
 • in een proces-verbaal, als het om een strafrechtelijke overtreding gaat. Een proces-verbaal wordt doorgegeven aan het openbaar ministerie voor verdere vervolging.
Sancties
gevolgen van de controle
 • de verschuldigde belasting wordt ambtshalve vastgesteld; bovendien wordt een belastingverhoging opgelegd;
 • voor spelen en weddenschappen:

  • de opbrengsten kunnen verbeurd verklaard worden; het gaat dan om de gelden die bij de spelen en weddenschappen ingezet zijn of de gelden die in het bezit gevonden worden van de overtreders op het ogenblik dat het misdrijf vastgesteld wordt en die bestemd zijn voor de organisatie van de spelen en weddenschappen;
  • de kansspelinrichting kan tijdelijk gesloten worden voor een duur van 10 tot 30 dagen;
  • er kan een verbod opgelegd worden om inzetten of weddenschappen aan te nemen voor een duur van 10 tot 30 dagen.
belastingverhogingen

De belasting wordt verhoogd met 20% als:

De belasting wordt verhoogd met 100% als:

 • de overtredingen gepleegd zijn met de bedoeling de belasting te ontduiken of de vestiging ervan onmogelijk te maken;
 • het gaat om verboden spelen en weddenschappen of automatische ontspanningstoestellen, waarvoor dus geen vergunning is verkregen.