Doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt

De Vlaamse Belastingdienst verwerkt enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor zijn wettelijke taken en opdrachten en voor taken van algemeen belang. Deze persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan daarvoor nodig is.

In het xlsx bestandOverzicht Gegevensverwerking (37 kB) wordt aangegeven welke persoonsgegevens door de Vlaamse Belastingdienst worden gebruikt en voor welke doeleinden. Aanvullend wordt doorverwezen naar de eerdere machtigingen voor het gebruik van de gegevens, waarin meer informatie over de specifieke verwerkte gegevens is opgenomen.