Energieheffing

De energieheffing is een heffing op de afnamepunten van elektriciteit. De hervorming van de heffing sinds 1 maart 2016 werd door het Grondwettelijk Hof vernietigd (Arrest nr. 83/2017 van 22 juni 2017). De gevolgen van de vernietigde bepalingen blijven wel behouden voor de heffingsjaren 2016 en 2017. De verhoogde bijdrage blijft dus verschuldigd door elke afnemer die in de loop van deze heffingsjaren (d.i. van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017)  over een afnamepunt beschikte dat gelegen is in Vlaanderen. Hieronder vindt u alle relevante informatie met betrekking tot de energieheffing.