Factuurfraude

  • 24 juli 2019

Ook aanslagbiljetten van de Vlaamse Belastingdienst worden wel eens gebruikt voor factuurfraude. Daarbij wordt een origineel aanslagbiljet vervangen door een vals, met een ander rekeningnummer dan het onze.

Twijfelt u aan de echtheid van een aanslagbiljet of herinnering die u via de post of elektronisch heeft ontvangen? Ons rekeningnummer staat gepubliceerd op Wat is de correcte wijze om een belasting te betalen?.

Als u een valse factuur ontvangen hebt: dien klacht in bij de politie, zeker als u werkelijk een betaling uitgevoerd hebt. De FOD Economie geeft nog meer tips om niet in de val te lopen.