Opgelet!

Het organiseren van spelen en weddenschappen of het opstellen van automatische ontspanningstoestellen is strikt gereglementeerd. U heeft er in de meeste gevallen een specifieke vergunning voor nodig. U vindt de nodige informatie op de website van de Kansspelcommissie, https://www.gamingcommission.be.

Om een vergunning te krijgen heeft u ook een attest van de belastingadministratie nodig: Waar vraag ik het attest aan dat ik nodig heb om een vergunning van de Kansspelcommissie te bekomen?

Fiscale verplichtingen
Voorafgaande aangifte (rangschikking in het repertorium)
Algemeen principe

De fabrikant, de invoerder of al wie als dusdanig optreedt, moet voordat hij in België een automatisch ontspanningstoestel opstelt, verkoopt of verhuurt, voor elk toestelmodel een voorafgaande aangifte indienen, zodat het fiscaal gerangschikt kan worden en opgenomen in het repertorium.

De aangifte moet worden ingediend bij de FOD Financiën:

  FOD Financiën
Algemene Administratie van de Fiscaliteit
Administratie KMO – Centrale diensten
Managementondersteuning – Specifieke Materies
Koning Albert II-laan 33, bus 25
1030 Brussel
Niet gerangschikte toestellen
 • als geen aangifte gedaan wordt, wordt het toestel ambtshalve gerangschikt in categorie A;
 • als een aangifte ingediend werd, maar de FOD Financiën het toestel nog niet gerangschikt heeft, moet de belastingplichtige bij de fiscale aangifte (zie hierna) aanduiden dat het om een toestel categorie E gaat;
  • als na fiscale rangschikking blijkt dat het een toestel categorie A of B betreft, wordt een bijheffing voorzien (zonder belastingverhoging);
  • als na fiscale rangschikking blijkt dat het een toestel  van categorie C of D betreft, wordt de eventueel al betaalde belasting terugbetaald.
Wijzigingen aan een gerangschikt toestel

Van iedere wijziging aan het spelprogramma van een toestel dat al fiscaal gerangschikt werd, moet aangifte gedaan worden.

Fiscale aangifte (online via digitaal loket)

De eigenaar van een toestel opgesteld in het Vlaamse Gewest moet uiterlijk de voorlaatste werkdag voor de opstelling van het automatisch ontspanningstoestel een online aangifte indienen via het digitaal loket.

Na het indienen van de online aangifte ontvangt de belastingplichtige een aanslagbiljet. De betaaltermijn bedraagt 2 maanden.

Volgende wijzigingen moeten eveneens gemeld worden via het digitaal loket:

 • stopzetting van de opstelling;
 • wijziging van de eigenaar;
 • wijziging van de plaats van opstelling;
 • wijziging van de uitbater;
 • vervanging van een toestel door een hogere categorie;
 • wijziging van het aantal opgestelde toestellen;
 • wijziging van de periode van opstelling indien deze resulteert in een hoger bedrag.
Opgelet!
 • Automatische ontspanningstoestellen opgesteld in casino's zijn onderworpen aan de belasting op spelen en weddenschappen, niet aan de belasting op automatische ontspanningstoestellen.
 • Automatische ontspanningstoestellen van categorieën C en D en toestellen waarvoor een (feitelijke) vrijstelling geldt moeten niet aangegeven worden.