Opgelet!

Het organiseren van spelen en weddenschappen of het opstellen van automatische ontspanningstoestellen is strikt gereglementeerd. U heeft er in de meeste gevallen een specifieke vergunning voor nodig. U vindt de nodige informatie op de website van de Kansspelcommissie, https://www.gamingcommission.be.

Om een vergunning te krijgen heeft u ook een attest van de belastingadministratie nodig: Waar vraag ik het attest aan dat ik nodig heb om een vergunning van de Kansspelcommissie te bekomen?

Fiscale verplichtingen
Voorafgaande aangifte (online via 'mijn dossier')

Voorafgaand aan de fiscale aangifte (zie hierna) moet de organisator de Vlaamse Belastingdienst op de hoogte stellen van de intentie om spelen en weddenschappen in te richten. Als de spelen of weddenschappen herhaaldelijk of permanent ingericht worden, blijft de aangifte geldig tot ze door de organisator weer ingetrokken wordt. Vrijgestelde spelen en weddenschappen moet u niet aangeven.

Vanaf 2019 wordt het formulier 714B (voorafgaande aangifte) vervangen door een online aangifte via het digitaal loket.

Wie moet de aangifte indienen?

De aangifte moet gebeuren door:

  • de inrichter van spelen of weddenschappen die georganiseerd worden in het Vlaamse Gewest
  • de aanbieder van online spelen of weddenschappen die uitgebaat worden via een server in het Vlaamse Gewest

Wanneer moet de aangifte ingediend worden?

De aangifte moet ten laatste ingediend worden op de voorlaatste werkdag vóór het spel of de weddenschap ingericht wordt. Hiermee laat de inrichter de Vlaamse Belastingdienst weten dat er gedurende een bepaalde periode of op een specifieke dag een spel of weddenschap wordt ingericht.

Fiscale aangifte (online via 'mijn dossier')

De belastingplichtige moet een fiscale aangifte indienen binnen de 5 eerste werkdagen van elke maand, voor de verrichtingen van de vorige maand.

Als de fiscale aangifte niet of niet tijdig gebeurt, wordt een ambtshalve aanslag gevestigd, vermeerderd met een belastingverhoging van respectievelijk 100% of 20%.

Elektronische informatiedrager

De inrichter is verplicht een elektronische informatiedrager bij te houden, waarin volgende informatie moet opgeslagen worden:

  • het bedrag van de inzetten en inleggelden;
  • het bedrag van de uitgekeerde winsten;
  • een overzicht van de aangenomen weddenschappen;
  • alle andere gegevens noodzakelijk om de belasting te bepalen.

De Vlaamse Belastingdienst legt een sjabloon op. Meer informatie hierover vindt u in het gepubliceerde standpunt nr. 19025.

Waarborgen

De Vlaamse Belastingdienst vraagt geen waarborg van de inrichter van spelen of weddenschappen. De in het verleden aan de FOD Financiën overgemaakte waarborgen zullen teruggestort worden door de FOD Financiën.