Formulier vrijstelling kilometerheffing

Bestanden moeten kleiner zijn dan 32 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx xls xlsx zip.
Wetgeving

Het decreet kilometerheffing van 3 juli 2015 voorziet slechts in vrijstellingen voor drie categorieën van voertuigen. Zie artikel 2.4.6.0.1. §1, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, zoals zal gelden vanaf 1 april 2016:

 1. Voertuigen die uitsluitend gebruikt worden voor en door defensie, bescherming burgerbevolking, brandweer en politie en als zodanig uiterlijk herkenbaar zijn.
 2. Voertuigen die speciaal en uitsluitend voor medische doeleinden zijn uitgerust en als zodanig uiterlijk herkenbaar zijn.
 3. Voertuigen die de aard hebben van een landbouw-, tuinbouw- of bosbouwvoertuig, die slechts in beperkte mate worden gebruikt op de openbare weg in België en die uitsluitend worden gebruikt voor landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden.

Naast bovenstaande drie categorieën van aan te vragen vrijstellingen is er ook een automatische vrijstelling voor voertuigen die in een van de andere gewesten werden vrijgesteld.

Gebruik van dit formulier
 • Als u minder dan 5 voertuigen heeft waarvoor u de vrijstelling inzake kilometerheffing wenst aan te vragen, maakt u gebruik van het formulier hiernaast. Naast de verplicht in te vullen velden, voegt u ook steeds twee foto's bij (voor- en zijzicht van het voertuig). Opgelet. een bestand mag maximaal 32MB groot zijn.
 • OPM.: voertuigen voorzien van G-nummerplaat moeten geen foto uploaden.
 • Als u meer dan 5 voertuigen heeft waarvoor u de vrijstelling inzake kilometerheffing wenst aan te vragen, mag u de vrijstellingsaanvraag ook mailen naar kilometerheffing (at) fb.vlaanderen.be. Deze aanvraag bevat dan twee zaken.

1) Een spreadsheet waarin u vermeldt:

 • Naam

 • RR- of KBO-nummer

 • Adres

 • Eventueel gegevens van een contactpersoon

 • Nummerplaat van het voertuig waarvoor de vrijstelling wordt aangevraagd

 • Aard van de vrijstelling

 • Eventuele bijkomende commentaar

2) Per nummerplaat stuurt u eveneens 2 foto's (voor- en zijzicht van het voertuig). De benaming van deze bestanden is de de nummerplaat van het voertuig (bv 1ABC123A en 1ABC123B))