Frauduleuze mails om verkeersbelasting te betalen via incassobureau

  • 22 juni 2019

Er circuleren mails waarin gevraagd wordt om achterstallige verkeersbelasting te betalen via een incassobureau. Het gaat om frauduleuze mails.

  • Twijfelt u aan de echtheid van een aanslagbiljet of herinnering die u via post of elektronisch heeft ontvangen? Ons rekeningnummer staat steeds gepubliceerd op Wat is de correcte wijze om een belasting te betalen?.
  • Twijfelt u aan de echtheid van een aanmaning? Voor invordering doen we altijd beroep op een gerechtsdeurwaarder. Zij geven informatie over fraudepogingen waarvan zij op de hoogte zijn op https://www.gerechtsdeurwaarders.be/internetfraude. Als u twijfelt aan de echtheid van de mail: neem contact op met het kantoor via de contactgegevens op hun officiële website, niet via de gegevens die in de mail vermeld worden.

Als u dergelijke mail ontvangen hebt: dien klacht in bij de politie, zeker als u werkelijk een betaling uitgevoerd hebt. U kan de mail ook voor onderzoek doorgeven aan verdacht@safeonweb.be.