Gevolgen van de Brexit voor de Vlaamse belastingen

  • 23 januari 2019

Het Verenigd Koninkrijk (UK) heeft beslist om de Europese Unie, en dus ook de Europese Economische Ruimte (EER) te verlaten. Die zogenaamde “Brexit” heeft sowieso een impact op bijna alle beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid, ongeacht of er een onderhandelde uittreding komt of een uittreding zonder overeenkomst (no-deal).

Op de Brexit-pagina van het Departement Buitenlandse Zaken (https://www.fdfa.be/nl/brexit) vindt u daar algemene informatie over. Hierna vindt u de gevolgen op vlak van Vlaamse belastingen.

  • Bepaalde fiscale gunstmaatregelen zullen niet langer toegekend kunnen worden, omdat ze voorbehouden zijn voor inwoners van de EER die zelf een verrichting uitvoeren, of omdat die de begunstigde zijn van een verrichting. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
  • Als een persoon komt te overlijden in de UK, zullen de aangevers recht hebben op de langere aangiftetermijn voor overlijdens buiten de EER.
  • Inwoners (natuurlijke personen of rechtspersonen) van de UK die erfgenaam, legataris of begiftigde zijn in de nalatenschap van roerende goederen van een Belgische rijksinwoner zullen een waarborg voor de betaling van de erfbelasting moeten storten.