Gewijzigde manier van verzending van de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2016

  • 26 augustus 2016

Vanaf het aanslagjaar 2016 worden de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing gegroepeerd per gemeente, terwijl ze voordien gegroepeerd werden per kadastrale afdeling.

Wie onroerende goederen bezit in verschillende kadastrale afdelingen van eenzelfde gemeente zal dus slechts 1 aanslagbiljet krijgen voor al deze goederen. Tot en met aanslagjaar 2015 werd in zo'n geval meerdere aanslagbiljetten verstuurd (want 1 aanslagbiljet per kadastrale afdeling).

De nieuwe werkwijze heeft ook als gevolg dat de naam en het nummer van de kadastrale afdeling niet meer vermeld worden op het aanslagbiljet voor de onroerende voorheffing. Enkel de naam van de gemeente en het perceelnummer worden vermeld. Elke gemeente kreeg van de Vlaamse Belastingdienst een uniek nummer.

 In deze tabel vindt u de omzetting van de kadastrale afdelingen naar gemeente en gemeentenummers.