Hoe en wanneer wordt de bijdrage doorgestort aan de overheid?

De toegangshouder dient uiterlijk de dertigste dag van elke maand de in de vorige maand geïnde heffingen ten gunste van het Energiefonds op de rekening van de Vlaamse Belastingdienst te storten (art. 14.2.2, §2, laatste lid, Energiedecreet).

Voor heffingsjaar 2018 dienen de doorstortingen van in de in de eerste maanden geïnde heffingen uiterlijk op 30 juli 2018 plaats te vinden (art. 14.2.3, §2 Energiedecreet).