Hoe kan ik een volmacht geven of een volmacht vragen voor het digitaal loket?

Als gebruiker van de toepassing Mijn dossier kunt u aan een andere persoon volmacht geven, zodat die persoon uw gegevens kan raadplegen en handelingen kan stellen in uw naam.

U kan ook een volmacht van een andere persoon vragen. Die persoon krijgt dat verzoek dan via e-mail toegestuurd, waarna hij zich akkoord moet verklaren met de vraag om een volmacht te verlenen.  

Iemand die één of meerdere volmachten heeft, ziet in het digitaal loket zowel zijn eigen gegevens als de gegevens van de personen van wie hij over een volmacht beschikt.