Hoe meld ik me als bedrijf aan op "Mijn dossier"?

Als u nog niet over een authorisatiecode beschikt

Om in naam van een bedrijf via het digitaal loket gegevens op te zoeken of aangiftes in te voeren via Mijn dossier, moet u eerst een authorisatiecode aanvragen. Daartoe meldt u zich eerst even aan als privé-persoon met uw eID of een federaal token. Hoe u dat doet, vindt u op de pagina Aanmelden als privé-persoon.

Nadat u aangemeld bent, klikt u in het vak in de rechterkolom "Administratie bedrijven" op "Aanvraag autorisatiecode". Dit geeft u een pop-up waarin u het KBO-nummer van het bedrijf moet ingeven. Als gevolg hiervan wordt een brief gestuurd ter attentie van de zaakvoerder van het bedrijf. Die brief bevat de autorisatiecode en de nodige instructies om iemand als bedrijfsadministrator aan te stellen (b.v. het hoofd van de boekhouding). De bedrijfsadministrator kan op zijn beurt volmachten geven aan andere medewerkers van het bedrijf. Let wel: u moet de authorisatiecode de eerste keer binnen de maand gebruiken want anders verloopt de geldigheidsduur van de code om veiligheidsredenen.

Van zodra u de authorisatiecode ontvangen heeft, kan u aan de slag zoals hieronder beschreven onder "Als u al over een authorisatiecode beschikt".

Als u al over een authorisatiecode beschikt

Wenst u in naam van een bedrijf aangiftes in te geven of gegevens te raadplegen, dan moet u zich eerst aanmelden met uw eID of federaal token op het digitaal loket. Hoe u dat doet, vindt u op de pagina Aanmelden als privé-persoon.

Als u aangemeld bent, klikt u in de rechterkolom van het digitaal loket, onder het vak  "Administratie Bedrijven", de tweede link "Identificatie als administrator" aan. Daar wordt u gevraagd om de authorisatiecode in te geven. U geeft de code in en klikt vervolgens op "Vraag verzenden".

Terug in het portaalscherm klikt u nu bovenaan op het tabblad "Mijn volmachten". Onderaan het scherm ziet u een vak "Ik als rechtspersoon afgevaardigde". Daar ziet u de naam van het bedrijf waarvoor u de administrator bent dankzij uw authorisatiecode, en daar klikt u op "Volmacht Geven". Er verschijnt een pop-up waar u uw rijksregisternummer en uw e-mailadres ingeeft. Vervolgens klikt op "Verzenden". U zal een bevestigingsmail ontvangen om te laten weten dat de operatie succesvol uitgevoerd is.

Onder "Mijn volmachten over andere belastingsdossiers’’ ziet u nu dat u volmacht heeft over uw bedrijf. U selecteert uw bedrijf in het vak "Rechtspersonen".

U komt terecht in een derde tabblad bovenaan dat de naam draagt van het geselecteerde bedrijf. Hier krijgt u een overzicht van de bestaande belastingsdossiers voor dat bedrijf.

In de kolom rechts op uw scherm ziet u een nieuwe optie onder het vak "Alle heffingen", met name "Aangifte doen voor <Bedrijfsnaam>". Als u daarop klikt, kunt u een aangifte invoeren.