Hoe wordt de bijdrage Energiefonds aangerekend?

De toegangshouder is wettelijk verplicht om de bijdrage aan te rekenen op de afrekenings- en slotfacturen. Op de elektriciteitsfacturen wordt de heffing opgenomen onder de naam “Bijdrage Energiefonds”.