Opgelet!

Het organiseren van spelen en weddenschappen of het opstellen van automatische ontspanningstoestellen is strikt gereglementeerd. U heeft er in de meeste gevallen een specifieke vergunning voor nodig. U vindt de nodige informatie op de website van de Kansspelcommissie, https://www.gamingcommission.be.

Om een vergunning te krijgen heeft u ook een attest van de belastingadministratie nodig: Waar vraag ik het attest aan dat ik nodig heb om een vergunning van de Kansspelcommissie te bekomen?

Hoeveel bedraagt de belasting op automatische ontspanningstoestellen (AOT)?

Fiscale rangschikking en tarieven

Het tarief van de belasting is afhankelijk van de categorie waartoe het toestel behoort. Een categorie wordt aangeduid met de hoofdletter A tot en met E, en wordt meestal onderverdeeld in subcategorieën die met kleine letters aangeduid zijn. De hoofdcategorie bepaalt welk tarief van toepassing is.

Daarnaast bestaan er een aantal specifieke verminderingen.

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de tarieven per categorie:

categorie van het toestel

basistarief

aanslagjaar 2019 (in euro)

geïndexeerd tarief

aanslagjaar 2020 (in euro)

A

4.000,00

4.015,60

B

1.290,00

1295,03

C

0,00

0,00

D

0,00

0,00

E

150,00

150,59

In onderstaande tabel is een overzicht van de categorieën en de subcategorieën weergegeven. Voor elke subcategorie vindt u de wettelijke omschrijving.

categorie

subcategorie

A

a. Bingo. Dit zijn elektrisch biljarten met veranderlijke inzet. Het spel bestaat erin verscheidene ballen of kogels in de op het horizontaal vlak van het toestel gemaakte gaten te plaatsen om zo verschillende cijfers of tekens te belichten op het vertikaal vlak van het toestel

 

b. One-ball. Dit zijn elektrisch biljarten met veranderlijke inzet. Het doel van het spel is op het horizontaal vlak van het toestel een bal of kogel te plaatsen in een van de gaten die het zelfde cijfer dragen als het cijfer dat verlicht is op het horizontale deel van het toestel.

 

c. alle ontspanningstoestellen, zelfs die normaal tot categorie C, D of E zouden behoren, van zodra winsten mogelijk zijn met een waarde hoger dan 6,20 €, behalve als ze  eigendom zijn van foorreizigers

 

d. de kansspelen op virtuele weddenschappen. Dit betreft de toestellen die opgesteld staan in de vaste wedkantoren, waarop men een virtuele weddenschap kan afsluiten.

B

alle ontspanningstoestellen, zelfs die normaal tot categorie C, D of E zouden behoren, van zodra winsten mogelijk zijn met een waarde hoger dan 6,20 €, maar die:

  • eigendom zijn van foorreizigers, en
  • gedurende een beperkte tijd in mobiele installaties op dezelfde locatie opgesteld staan; deze beperkte tijd bedraagt maximaal tien weken op dezelfde plaats in het Vlaams Gewest, in mobiele installaties op foren, jaarmarkten, kermissen, ...

C

a. automatische kranen met grijp- of duwarm

 

b. elektrische biljarten met vaste inzet (Pin-Ball, Flipper of Fliptronic). Het spel bestaat eruit kogels te lanceren die, door hun aanraking met sommige hinderpalen op het horizontale vlak, op het vertikale paneel het resultaat van het spel zichtbaar maken

 

c. automatische kegelspelen, die normaal verplaatsbaar zijn en gewoonlijk het gebruik van ballen of kogels vereisen

 

d. toestellen die simultaan films of beelden projecteren en klank verspreiden; hieronder vallen bijvoorbeeld karaoketoestellen

D

a. automatische platenspelers, gewoonlijk Juke-Box genoemd, die uitsluitend muziek verspreiden, zelfs als ze op afstand in werking gesteld worden

 

b. automatische kegelspelen, die normaal verplaatsbaar zijn en gewoonlijk het gebruik van schijven vereisen

 

c. de automatische schietapparaten

 

d. elektrische golf-, tennis- en voetbalspelen, elektrisch balspel van het model "Spinner", de elektrische toestellen van het model Base-ball, Basket-ball, Drop-ball, Skee-ball, Skee-fun, All-Star Bowler en Ten Strike

 

e. ieder elektrisch biljart dat deel uitmaakt van een competitiespel, gewoonlijk "Bumper" genaamd (vaak op foren en kermissen ingericht)

E

a. alle automatische ontspanningstoestellen die niet in categorie A, B, C of D zijn gerangschikt

 

b. automatische ontspanningstoestellen met een verminderde inzet (vaak 3.3-toestellen genoemd).

 

Aanrekeningsprincipes
Aanrekening volgens kwartaal van opstelling

Het volledige jaarbedrag is verschuldigd als het toestel in het eerste kwartaal wordt opgesteld. Als het automatische ontspanningstoestel wordt opgesteld in het tweede, derde of vierde kwartaal is 3/4, 1/2 of 1/4 van het jaarbedrag verschuldigd.

Vervanging van het toestel

Wordt het toestel vervangen, dan hoeft er geen nieuwe aangifte te gebeuren als het gaat over een toestel van dezelfde categorie. Als het gaat over een toestel van een hogere categorie, moet er nieuwe aangifte ingediend worden.

Combinatie van toestellen

Het automatische ontspanningstoestel kan ook bestaan uit een combinatie van toestellen:

  • Een toestel waarop gelijktijdig meerdere personen kunnen spelen, maar elk afzonderlijk, wordt aanzien als een combinatie van afzonderlijk belastbare toestellen. Bijvoorbeeld een zogenaamde pusher: voor elk "raam" moet er een aangifte worden gedaan.
  • Een toestel kan ook de aard hebben van een competitiespel. Het aantal belastbare toestellen wordt dan bepaald door het aantal figuren of nummers waarop ingezet kan worden. Een voorbeeld hiervan is een toestel dat een paardenwedren imiteert en waarbij 20 deelnemers kunnen inzetten op 1 van de 5 paarden. Dit toestel bestaat dan uit 5 belastbare toestellen.
Spaarsysteem

Toestellen met een spaarsysteem zijn toestellen van categorie C, D of E waarbij de winst onder de vorm van tickets gespaard kan worden om in te ruilen voor een grotere prijs. De waarde van de tickets afzonderlijk bedraagt niet meer dan 6,20 €. De gespaarde prijs kan een grotere waarde hebben.

De Vlaamse Belastingdienst voorziet in afwachting van een mogelijke herziening van het repertorium in 2019 en 2020 een gedoogbeleid voor toestellen met een spaarsysteem. In principe zijn toestellen met een spaarsysteem gerangschikt als categorie A, maar door het gedoogbeleid worden ze belast volgens de categorie vermeld in het repertorium (C, D of E).

Concreet voor de toestellen met een spaarsysteem:

  • toestellen van categorie C en D moeten niet aangegeven worden (aangezien er een nultarief geldt)
  • toestellen van categorie E moeten wel aangegeven worden, niet als categorie A, maar als categorie E
Repertorium

De fiscale rangschikking is terug te vinden in het repertorium dat wordt bijgehouden door de FOD Financiën. U kan het repertorium online raadplegen onder de rubriek “hoeveel bedraagt de belasting?”. Het repertorium wordt regelmatig bijgewerkt.

De FOD Financiën blijft verantwoordelijk voor het bijwerken van het repertorium. Nieuwe toestellen of nieuwe spelvarianten moeten aangegeven worden via onderstaand adres.

FOD Financiën - Algemene Administratie van de Fiscaliteit
Administratie KMO – Centrale diensten
Managementondersteuning – Specifieke Materies
Koning Albert II-laan 33, bus 25, 1030 Brussel

Het model voor de aangifte kan eveneens bij deze dienst worden verkregen.