Informatie voor gemeenten

Internationale invorderingsbijstand
Planning doorstortingen in 2018

Maandelijkse stortingen (OV en VKB)

 • Maandag 22/01/2018
 • Dinsdag 20/02/2018
 • Dinsdag 20/03/2018
 • Vrijdag 20/04/2018
 • Dinsdag 22/05/2018
 • Woensdag 20/06/2018
 • Vrijdag 20/07/2018
 • Maandag 20/08/2018
 • Donderdag 20/09/2018
 • Maandag 22/10/2018
 • Dinsdag 20/11/2018
 • Donderdag 20/12/2018

Voorschotten OV aanslagjaar 2018

 • Vrijdag 06/07/2018
 • Dinsdag 07/08/2018
 • Vrijdag 07/09/2018
 • Vrijdag 05/10/2018
 • Donderdag 08/11/2018
 • Vrijdag 07/12/2018

Afrekening onroerende voorheffing aanslagjaar 2017:  31 juli 2018

Overheidsopdrachten

Informatie over lopende overheidsopdrachten via deze link.