Informatie voor gemeenten

Internationale invorderingsbijstand
Planning doorstortingen in 2020

Maandelijkse stortingen (OV en VKB)

 • Maandag 20 januari 2020
 • Donderdag 20 februari 2020
 • Vrijdag 20 maart 2020
 • Maandag 20 april 2020
 • Woensdag 20 mei 2020
 • Maandag 22 juni 2020
 • Maandag 20 juli 2020
 • Donderdag 20 augustus 2020
 • Maandag 21 september 2020
 • Dinsdag 20 oktober 2020
 • Vrijdag 20 november 2020
 • Maandag 21 december 2020

 

Voorschotten OV aanslagjaar 2020

 • Dinsdag 7 juli 2020
 • Vrijdag 7 augustus 2020
 • Maandag 7 september 2020
 • Woensdag 7 oktober 2020
 • Vrijdag 6 november 2020
 • Maandag 7 december 2020

 

Afrekening onroerende voorheffing aanslagjaar 2019:  vrijdag 31 juli 2020

Overheidsopdrachten

Informatie over lopende overheidsopdrachten via deze link.