Informatie voor gemeenten

Melding van opcentiemen via Loket Lokale Besturen

Lokale besturen heffen opcentiemen op enkele Vlaamse belastingen. De bekendste daarvan zijn de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Gemeenten en provincies leggen het tarief daarvoor volledig autonoom vast in een besluit. Dat besluit moeten ze tijdig meedelen aan de Vlaamse Belastingdienst, die voor de inning zorgt.
Vanaf aanslagjaar 2021 moeten die besluiten alleen nog via het Loket voor Lokale Besturen (module ‘Toezicht’) ingevoerd worden. De Vlaamse Belastingdienst kan de gegevens daar voortaan raadplegen. Lokale besturen moeten besluiten i.v.m. opcentiemen dus niet langer met een aangetekende brief aan de Vlaamse Belastingdienst bezorgen.

Aanslagjaar 2020 is een overgangsperiode. De gemeentebesturen krijgen via mail midden februari 2020 meer uitgebreide informatie.

Meer info voor lokale besturen via https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/melding-van-belastingreglementen-via-loket-lokale-besturen.

Internationale invorderingsbijstand
Planning doorstortingen in 2020

Maandelijkse stortingen (OV en VKB)

 • Maandag 20 januari 2020
 • Donderdag 20 februari 2020
 • Vrijdag 20 maart 2020
 • Maandag 20 april 2020
 • Woensdag 20 mei 2020
 • Maandag 22 juni 2020
 • Maandag 20 juli 2020
 • Donderdag 20 augustus 2020
 • Maandag 21 september 2020
 • Dinsdag 20 oktober 2020
 • Vrijdag 20 november 2020
 • Maandag 21 december 2020

 

Voorschotten OV aanslagjaar 2020

 • Dinsdag 7 juli 2020
 • Vrijdag 7 augustus 2020
 • Maandag 7 september 2020
 • Woensdag 7 oktober 2020
 • Vrijdag 6 november 2020
 • Maandag 7 december 2020

 

Afrekening onroerende voorheffing aanslagjaar 2019:  vrijdag 31 juli 2020

Overheidsopdrachten

Informatie over lopende overheidsopdrachten via deze link.