Informatie voor gemeenten

Melding van opcentiemen via Loket Lokale Besturen

Lokale besturen heffen opcentiemen op enkele Vlaamse belastingen. De bekendste daarvan zijn de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Gemeenten en provincies leggen het tarief daarvoor volledig autonoom vast in een besluit. Dat besluit moeten ze tijdig meedelen aan de Vlaamse Belastingdienst, die voor de inning zorgt.
Vanaf aanslagjaar 2021 moeten die besluiten alleen nog via het Loket voor Lokale Besturen (module ‘Toezicht’) ingevoerd worden. De Vlaamse Belastingdienst kan de gegevens daar voortaan raadplegen. Lokale besturen moeten besluiten i.v.m. opcentiemen dus niet langer met een aangetekende brief aan de Vlaamse Belastingdienst bezorgen.

Aanslagjaar 2020 is een overgangsperiode. De gemeentebesturen krijgen via mail midden februari 2020 meer uitgebreide informatie.

Meer info voor lokale besturen via https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/melding-van-belastingreglementen-via-loket-lokale-besturen.

Internationale invorderingsbijstand
Planning doorstortingen in 2021

Maandelijkse stortingen (OV en VKB)

 • Woensdag 20 januari 2021
 • Maandag 22 februari 2021
 • Maandag 22 maart 2021
 • Dinsdag 20 april 2021
 • Donderdag 20 mei 2021
 • Maandag 21 juni 2021
 • Dinsdag 20 juli 2021
 • Vrijdag 20 augustus 2021
 • Maandag 20 september 2021
 • Woensdag 20 oktober 2021
 • Maandag 22 november 2021
 • Maandag 20 december 2021

 

Voorschotten OV aanslagjaar 2021

 • Woensdag 7 juli 2021
 • Vrijdag 6 augustus 2021
 • Dinsdag 7 september 2021
 • Donderdag 7 oktober 2021
 • Vrijdag 5 november 2021
 • Dinsdag 7 december 2021

 

Afrekening onroerende voorheffing aanslagjaar 2020: Vrijdag 30 juli 2021

Overheidsopdrachten

Informatie over lopende overheidsopdrachten via deze link.