Integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens

De Vlaamse Belastingdienst beschikt over heel wat persoonsgegevens en gaat daar veilig mee om. Ze worden beschermd tegen niet toegelaten of onwettige verwerking, tegen verlies, vernietiging of kwaliteitsverlies. De Vlaamse Belastingdienst past alle nodige technische en organisatorische maatregelen toe om die veiligheid te garanderen. De toegang tot persoonsgegevens wordt gelogd.

De kwaliteit van de veiligheidsmaatregelen werd beoordeeld telkens machtiging tot verwerking van gegevens werd gevraagd en bekomen, en maakt deel uit van de eerdere machtigingen.

In het xlsx bestandOverzicht Gegevensverwerking (37 kB) wordt aangegeven welke persoonsgegevens door de Vlaamse Belastingdienst worden gebruikt en voor welke doeleinden. Aanvullend wordt doorverwezen naar de eerdere machtigingen voor het gebruik van de gegevens, waarin meer informatie over de specifieke verwerkte gegevens is opgenomen.