Jaarresultaten 2018 controle verkeersbelastingen

  • 24 januari 2019

Jaarresultaten 2018 controle verkeersbelastingen:
MEER DAN 6 MILJOEN ONTDOKEN BELASTING EN BOETES GEÏND

 

De Vlaamse Belastingdienst zet al enkele jaren in op hoge pakkans en gerichte controles.

Uit de jaarresultaten voor 2018 blijkt dat opnieuw ongeveer 1 miljoen personenwagens aan een controle werden onderworpen. In 9.700 gevallen werd een overtreding vastgesteld, wat resulteerde in de inning van 6,25 miljoen achterstallige verkeersbelastingen en boetes.

Het percentage overtredingen ligt daarmee beneden 1%, wat altijd de doelstelling is geweest.

Bij de controles op specifieke doelgroepen, zoals buitenlandse nummerplaten, taxi’s of garageplaten, liggen de aantallen overtredingen substantieel hoger. Hierop zullen in 2019 versterkte controles worden uitgevoerd.

Om een correcte betaling van de verkeersbelastingen te verzekeren, zet de Vlaamse Belastingdienst actief in op twee pijlers: een administratieve inningsprocedure die kort op de bal speelt, aangevuld met een zichtbare aanwezigheid van controleteams op de baan.

In 2018 werden ongeveer 1.500 controleacties uitgevoerd, verspreid over heel Vlaanderen. Zeven op tien controles voert de Vlaamse Belastingdienst alleen uit. Bij drie controles op tien wordt samengewerkt met andere diensten, meestal politie, maar eveneens met wegeninspectie, arbeidsinspectie en douane.

totaal aantal controleacties verkeersbelastingen

eigen controles

samenwerking met politie of andere diensten

1.433

70,34%

29,60%

 

controle personenwagens: verkeersbelastingen

Via automatische nummerplaatherkenning (Automatic NumberPlate Recognition – ANPR) worden wanbetalers uit het verkeer gehaald. Ongeveer 9.700 wanbetalers werden geverbaliseerd, wat leidde tot de inning van 6,25 miljoen euro achterstallige belastingen en boetes.

controleresultaten verkeersbelastingen – personenwagens

aantal gecontroleerde voertuigen

aantal vastgestelde overtredingen

percentage overtredingen

geïnd bedrag achterstallige belastingen en boetes

993.593

9.743

0,98%

6.256.874,93 €

Als niet onmiddellijk wordt betaald, wordt het voertuig tijdelijk geïmmobiliseerd door takeling, door inbeslagname van de boorddocumenten of door het plaatsen van een wielklem.

In iets meer dan één op de vijf gevallen, een honderdtal voertuigen jaarlijks, wordt het voertuig uiteindelijk openbaar verkocht.

controleresultaten verkeersbelastingen – inbeslagnames personenwagens

aantal geïmmobiliseerde voertuigen bij niet-betaling (takelingen en wielklemmen)

aantal in beslag genomen en verkochte voertuigen

485

100

Voor specifieke types nummerplaten worden afzonderlijk cijfers bijgehouden, omdat de vastgestelde percentages overtredingen daarvoor hoger liggen. Hierop zullen in 2019 versterkte controles worden uitgevoerd.

controleresultaten verkeersbelastingen – bijzondere nummerplaten personenwagens

bijzondere nummerplaten

aantal gecontroleerde voertuigen

aantal vastgestelde overtredingen

percentage

buitenlandse nummerplaten

1.075

99

9,21%

Z-platen

430

74

17,21%

ZZ-platen

41

3

7,32%

taxi’s

31

3

9,68%