Jaarverslagen / Cijferrapportering

Tot 2007 werd jaarlijks een jaarverslag opgemaakt wat betreft de dienst onroerende voorheffing.  Voor het werkjaar 2008 werd dit uitgebreid tot een jaarrapportering voor het hele Agentschap Vlaamse Belastingdienst. U vindt ze in volgende lijst:

Vanaf 2008 wordt ook een jaarverslag opgesteld voor het Departement Financiën en Begroting.  U vindt deze terug op onze website.