Jaarverslagen / Cijferrapportering

Tot 2007 werd jaarlijks een jaarverslag opgemaakt wat betreft de dienst onroerende voorheffing.  Voor het werkjaar 2008 werd dit uitgebreid tot een jaarverslag voor het hele Agentschap Vlaamse Belastingdienst.

U vindt de jaarverslagen in volgende lijst:

Vanaf 2008 wordt ook een jaarverslag opgesteld voor het Departement Financiën en Begroting.  U vindt deze terug op onze website.