Kampeerwagen (mobilhome)

Als u een kampeerwagen koopt dan betaalt u:

  • de jaarlijkse verkeersbelasting;
  • GEEN belasting op inverkeerstelling.

U betaalt belasting op basis van de maximum toegelaten massa (MTM) van het voertuig.

Natuurlijke personen en rechtspersonen (behalve leasingfirma's)

Vanaf aanslagjaar 2015 geldt voor natuurlijke personen en rechtspersonen onderstaande tabel (inclusief opdeciem):

MTM in kg

Bedrag in euro

0-1500 92,40
1500-3500 132,00
3501-7999 145,2
8000-10999 184,80
11000- meer dan 11000 290,40

Opgelet: Voor deze kampeerwagens kan u niet langer een rittenblad krijgen.

Leasingfirma's

Leasingmaatschappijen betalen het tarief van de lichte vrachtwagen als de kampeerwagen niet meer dan 3,5 ton weegt. Als de kampeerwagen meer dan 3,5 ton weegt, geldt onderstaande tabel (inclusief opdeciem):

MTM in kg

Bedrag in euro

3501-3999 82,46
4000-4999 103,07
5000-5999 123,68
6000-6999 144,31
7000-7999 164,92
8000-8999 185,21
9000-9999 205,82
10000-10999 226,44
11000-11999 247,05
12000-12999 267,66
13000-13999 288,28
14000-14999 308,89
15000-15999 329,51
16000-16999 350,13
17000- meer dan 17000 370,74

Opgelet: Leasingmaatschappijen kunnen wel nog een rittenblad krijgen.