Kan ik een duplicaat krijgen van een aanslagbiljet?

De Vlaamse Belastingdienst kan u inderdaad een duplicaat van een aanslagbiljet bezorgen. Hou er wel rekening mee dat alle oorspronkelijke betaal- en bezwaartermijnen blijven gelden. Ter bescherming van de privacy, moet u dit schriftelijk aanvragen bij de Vlaamse Belastingdienst.

Als u zelf de belastingplichtige bent voor de aanslag waarvan u een duplicaat van het aanslagbiljet wenst, vermeldt u in uw aanvraag het kohierartikelnummer van de aanslag. Beschikt u niet meer over dit nummer, vermeld dan zo veel mogelijk van de volgende gegevens:

 • uw naam en voornaam
 • uw adres
 • uw rijksregisternummer of ondernemingsnummer
 • over welke belasting het gaat (onroerende voorheffing, verkeersbelasting, erfbelasting, ...)
 • het aanslagjaar

Als u niet de belastingplichtige bent voor de aanslag waarvan u een duplicaat van het aanslagbiljet wenst, dan vermeldt u in uw aanvraag het kohierartikelnummer van de belasting en uw gegevens (naam, adres en rijksregisternummer of ondernemingsnummer). Beschikt u niet meer over dit nummer, vermeld dan zo veel mogelijk van de volgende gegevens:

 • uw naam en voornaam
 • uw adres
 • uw rijksregisternummer of ondernemingsnummer
 • de naam en voornaam van de belastingplichtige
 • het adres van de belastingplichtige
 • het rijksregisternummer of ondernemingsnummer van de belastingplichtige
 • over welke belasting het gaat (onroerende voorheffing, verkeersbelasting, erfbelasting, ...)
 • het aanslagjaar

Als u niet de belastingplichtige en ook niet de belastingschuldige bent voor de aanslag, dan moet u bovendien een volmacht van de belastingschuldige toevoegen of de vraag om een duplicaat door de belastingschuldige laten stellen, tenzij u als advocaat of notaris door uw cliënt gemandateerd werd.