Dienstverlener

De houder van het voertuig sluit een dienstverleningsovereenkomst met een dienstverlener (service provider) die een OBU (on board unit) ter beschikking stelt.

De dienstverlener int de verschuldigde kilometerheffing bij de houder van het voertuig, en stort dit bedrag door aan de bevoegde tolheffende instantie (de verschillende gewesten).

 

Lijst dienstverleners

Momenteel zijn er 6 dienstverleners actief.  

 

De lijst met erkende dienstverleners kan ook geraadpleegd worden op de website van Viapass.

www.viapass.be