Klachtendienst

Heeft u een klacht over de manier waarop de Vlaamse belastingdienst is tussengekomen in uw dossier, dan kan u hiervoor in de eerste plaats terecht bij de Klachtendienst Financiën.  Iedereen heeft immers het recht om bij een bestuursinstelling van de Vlaamse overheid een klacht in te dienen over de handelingen en de werking van deze diensten.  Dit 'klachtenrecht' wordt toegekend door het 'Bestuursdecreet' van 7 december 2018.

Alleen klachten met betrekking tot de werking van de administratie van het Vlaamse Ministerie van Financiën en Begroting worden onderzocht. Andere klachten worden doorverwezen naar de bevoegde instantie.

De tussenkomst van de Klachtendienst Financiën is kosteloos.

De klachtendienst gaat als volgt te werk:

  • Binnen de 10 dagen wordt de ontvangst van een klacht bevestigd
  • In principe mag u binnen de 45 dagen een antwoord verwachten op uw klacht
  • De ingediende afgehandelde klachten worden geregistreerd.
  • Tenslotte wordt jaarlijks verslag uitgebracht bij de Vlaamse ombudsdienst

Elke klacht wordt discreet behandeld. Uw privacy wordt gerespecteerd.

Hoe klacht indienen?

Klachtendienst Financiën
Koning Albert II - laan 35 bus 61
1030 Brussel

Gelieve uw klacht duidelijk te omschrijven en zeker uw naam, adres en een kohierartikel en/of dossiernummer te vermelden).

Opgelet

Klachten over de inhoud van een beslissing over een bezwaar vallen buiten de bevoegdheid van de klachtendienst, en worden dus niet behandeld.