Kilometerheffing vervangt Eurovignet

Vanaf 1 april 2016 hebt u geen Eurovignet meer nodig in Vlaanderen (België) en betaalt u Kilometerheffing voor voertuigen zwaarder dan 3500 kg.

 

Wat is het eurovignet?

Het eurovignet moest u betalen als u het wegennet gebruikt met motorvoertuigen en samengestelde voertuigen, die bedoeld of uitsluitend gebruikt zijn voor het vervoer van goederen over de weg. Daarnaast moet de maximaal toegelaten massa (MTM) minimum 12 ton bedragen.

Het Belgische eurovignet maakt deel uit van een stelsel dat gemeenschappelijk is voor vijf landen van de EU: België, Denemarken, Luxemburg, Nederland en Zweden. Eenmaal geïnd mogen de belastbare voertuigen zonder verdere formaliteiten op het grondgebied van deze vijf landen rijden.