Latere verzending aanslagbiljetten Onroerende Voorheffing

  • 15 juni 2016

Door een omschakeling in hun informaticasysteem, werden de noodzakelijke kadastrale basisgegevens vanuit de federale overheid een aantal maanden later en in een andere format aangeleverd dan vorige jaren. De Vlaamse Belastingdienst is van deze gegevens afhankelijk voor de berekening van de onroerende voorheffing (ook wel gekend als “de grondbelasting”).

De latere aanlevering van de gegevens zorgt ervoor dat pas later kan gestart worden met het aanmaken van aanslagbiljetten onroerende voorheffing, en dat er pas in augustus 2016 kan gestart worden met verzenden voor het aanslagjaar 2016. Voor de burgers en bedrijven heeft de vertraging in verzending geen negatieve gevolgen en betekent dit enkel een uitstel van betaling. Ongeacht het moment van verzending is de OV steeds verschuldigd voor een periode van 1 januari tot 31 december.

U kan ook de volledige pdf bestandPersmededeling over de latere verzending OV (60 kB)lezen.