vrijstelling heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen
  • Als u het pand volledig en uitsluitend gebruikt als hoofdverblijfplaats én als u over geen andere woning beschikt. Hiervoor moet een verklaring op eer opgesteld worden.

Opgelet! Deze vrijstelling vervalt als u verhuist of nog een andere woning of gebouw koopt.

  • Als het pand gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd onteigeningsplan of waarvoor geen bouwvergunning meer wordt afgeleverd omdat een onteigeningsplan wordt voorbereid.
  • Als het pand getroffen werd door een ramp.
  • Als voor het pand het sociaal beheersrecht is ingesteld.
  • Als voor het pand een renovatiecontract is afgesloten.
  • Als er sprake is van overmacht. Die vrijstelling wordt toegekend voor een termijn van één jaar.
Hoe vraagt u een vrijstelling aan ?

vrijstelling van de heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen wordt toegekend door de inventarisbeheerder.

Via het modelformulier (mét de vereiste bewijsstukken) kunt u de vrijstelling aanvragen.

Dit modelformulier vindt u hier terug:

https://www.wonenvlaanderen.be/modeldocumenten-en-brochures/modeldocumenten-woningkwaliteit-voor-verhuurders

Opgelet! Het is van belang te weten dat de vrijstelling enkel wordt verleend voor díe heffingen die verschuldigd worden binnen de periode van vrijstelling. Als de verjaringsdatum van opname van het pand op de inventaris dus binnen de periode van vrijstelling valt, dan geldt de vrijstelling voor de op die datum verschuldigde heffing.

Voorbeeld:

Een woning in Leuven wordt opgenomen op de lijst van ongeschikte/onbewoonbare woningen op 15/12/2014. De heffing is exact één jaar later verschuldigd, namelijk op 15/12/2015.

  • U verhuist naar de belaste woning en bent daar gedomicilieerd sinds 01/09/2015. U bezit geen andere woningen. U bezorgt het formulier én de verklaring op eer aan Wonen Vlaams-Brabant. Zij kennen een vrijstelling enige woonst toe vanaf 01/09/2015.

De heffing voor aanslagjaar 2015 is niet verschuldigd want u bent vrijgesteld van de heffing sinds 01/09/2015.

  • U verhuist naar de belaste woning en bent daar gedomicilieerd sinds 01/03/2016. U bezit geen andere woningen. U bezorgt het formulier én de verklaring op eer aan Wonen Vlaams-Brabant. Zij kennen een vrijstelling enige woonst toe vanaf 01/03/2016.

De ‘verjaardag’ van de opname viel op 15/12/2015. De vrijstelling begint pas later (01/03/2016) waardoor de heffing voor aanslagjaar 2015 verschuldigd is. De heffing van 2016 (verjaardag: 15/12/2016) zal vrijgesteld zijn door de vrijstelling enige woonst.