Opschorting van de verkrottingsheffing

De heffing ongeschikt en onbewoonbare woningen kan in sommige gevallen opgeschort worden. Deze opschorting wordt toegekend door de inventarisbeheerder.

Hoe aanvragen?

Via het modelformulier (mét de vereiste bewijsstukken) kunt u bij de inventarisbeheerder de opschorting aanvragen.

Dit modelformulier vindt u hier terug:

https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteit/woningkwaliteit_voor_huurders_verhuurders_en_eigenaars/modelformulieren