Vrijstelling van de belasting

Er is geen decretale bepaling die voorziet dat een geïnventariseerde bedrijfsruimte een vrijstelling van de belasting kan genieten.