Meeneembaarheid bij aankoop van een ander onroerend goed

Koopt u een onroerend goed aan dat na verbouwing tot woning kan worden bestemd (bv. een loods die tot loft omvormt), en u verkoopt of verdeelt uw oude woning-hoofdverblijfplaats, dan kunt u onder dezelfde voorwaarden als voor de aankoop van een woning genieten van de meeneembaarheid van de op de aankoop van de 'oude' woning betaalde registratiebelasting met een maximum van 12.500 euro. Voor de termijnen waaraan moet voldaan zijn, wordt deze aankoop gelijkgesteld met een bouwgrond. Zo heeft u als koper 5 jaar om op de plaats van het aangekochte onroerend goed uw hoofdverblijfplaats te vestigen. In het geval van meeneembaarheid door teruggave, moet de verkoop van de 'oude' woning vaste datum bezitten binnen de 5 jaar na de notariële akte van aankoop van het onroerend goed.