Meeneembaarheid bij aankoop van een bouwgrond

In bepaalde gevallen kunt u de registratiebelasting die u voor uw vroegere woning betaalde tot maximum 12.500 euro in mindering brengen bij de registratiebelasting die u verschuldigd bent bij de aankoop van een bouwgrond waarop een nieuwe woning zal worden opgericht. Deze 'recuperatie' bij de aankoop van een bouwgrond kan enkel plaatsvinden op de registratiebelasting die verschuldigd is op de grondwaarde. De betaalde registratierechten kunnen dus niet in mindering worden gebracht van de btw die u verschuldigd bent op de woning die na de aankoop wordt gebouwd.

Ook wanneer het opnieuw verkochte of verdeelde onroerend goed bij de aankoop een bouwgrond was, kan van de meeneembaarheid worden genoten. Op het moment van de verkoop of verdeling zal op deze bouwgrond wel een woning moeten zijn gebouwd die de hoofdverblijfplaats was van de verkoper of van diegene die al zijn rechten op de woning heeft afgestaan.

De BTW verschuldigd op de nieuwbouwwoning is niet meeneembaar.