Meeneembaarheid bij aankoop van een nieuwe woning

Ook bij de aankoop van een nieuwbouwwoning (A2) waarbij de registratiebelasting op de grondwaarde wordt geheven kan u genieten van de meeneembaarheid wanneer u uw 'oude' woning – hoofdverblijfplaats (A1) opnieuw verkoopt of verdeelt.

De registratiebelasting verschuldigd op de grondwaarde van de  nieuwbouwwoning (A2), worden in dat geval verminderd met de registratierechten die u hebt betaald bij de aankoop van uw 'oude' woning - hoofdverblijfplaats (A1), met een maximum van 12.500 euro.

De aankoop van een nieuwbouwwoning wordt in dat geval gelijkgesteld met de aankoop van een bouwgrond voor de voorwaarden die moeten worden vervuld. Zo heeft u als koper 5 jaar om op de plaats van het aangekochte onroerend goed uw hoofdverblijfplaats te vestigen. In het geval van meeneembaarheid door teruggave, moet de verkoop van de 'oude' woning vast datum bezitten binnen de 5 jaren na de notariële akte van aankoop van het onroerend goed.

Indien bij de aankoop van een nieuwe woning geen registratiebelasting verschuldigd is (omdat zowel op de grondwaarde als op de waarde van de gebouwen de BTW verschuldigd is), is de meeneembaarheid niet van toepassing. De op uw ‘oude’ woning-hoofdverblijfplaats (A1) betaalde rechten kunnen evenwel meegenomen worden naar een volgende aankoop (A3). De op de ‘oude’ woning-hoofdverblijfplaats (A1) betaalde registratiebelasting kunnen nooit in mindering worden gebracht van de BTW verschuldigd bij de aankoop van een nieuwbouwwoning (A2).

Voorbeeld

A1 – V1 – A2 (btw) – V2 –A3

U koopt een woning (A1) voor een prijs van 200.000 euro. Het algemeen tarief van 10% is verschuldigd. U betaalt 20.000 euro aan registratiebelasting. U verkoopt deze woning (V1) en koopt een nieuwbouwwoning (A2) aan onder het stelsel van de BTW. Er wordt 21% btw geheven over de waarde van de gebouwen met bijhorend terrein. Aangezien er geen registratiebelasting wordt geheven op deze aankoop, kunnen de op A1 betaalde rechten niet verrekend worden. U verkoopt de nieuwbouwwoning (V2) en koopt een nieuwe woning (A3) aan voor een prijs van 300.000 euro. Het algemeen tarief van 10% is verschuldigd. Zonder rekening te houden met de meeneembaarheid zouden de rechten bijgevolg 30.000 euro bedragen. Maar omdat u de rechten betaald op A1 kan meenemen tot het maximaal bedrag van 12.500 euro, bedragen de uiteindelijk te betalen rechten 17.500 euro (30.000 – 12.500).