Minimale gegevensverwerking met respect voor de bewaartermijnen

De Vlaamse Belastingdienst verwerkt enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor zijn wettelijke taken en opdrachten en voor taken van algemeen belang. Deze persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan daarvoor nodig is.

U kan hier ook nalezen welke pdf bestandBewaartermijnen_20180522.pdf (157 kB) van toepassing zijn.