Naar wie wordt het aanslagbiljet gestuurd in geval van een mede-eigendom?

Het aanslagbiljet wordt verstuurd naar de persoon die als eerste voorkomt in de kadastrale bescheiden. U kan een opsplitsing van de aanslag aanvragen bij de Vlaamse Belastingdienst. De belasting van een onroerend goed waarvan meerdere personen eigenaar zijn, zal dan verdeeld worden tussen de verschillende eigenaars, zodat elke eigenaar zijn deel kan betalen. 

De aanvraag moet voor elk aanslagbiljet apart gebeuren. De eigendomsrechten kunnen immers anders verdeeld zijn. Als de opsplitsing één keer is gevraagd, dan zal ze voortaan automatisch gebeuren en dit zolang er niets wijzigt aan de eigendomsverdeling of aan het artikel van de kadastrale legger.